Gardner Scrub

Coatede såvel som ikke-coatede overflader kan nemt og hurtigt testes for overfladehårdhed ved hjælp af BYK`s nye “Gardner Scrub and Washability Tester. Den nyudviklede Gardner Scrub kan leveres med 1 – 3 børsteholdere eller ISO pad holdere. Selve udstyret er med digital aflæsning og efter montering af den valgte type af børste, enten kobber, nylon, hog eller svamp, aflæses visuelt når synlig overflade påvirkningen konstateres. Udstyret kan også leveres med vandpumpe, sådan at washability test kan foretages med automatisk vanddosering.